Denumire completa: Comisia Tehnica Departamentala de competitii, legitimari, afilieri, transferari, clasificari si statistica competitiilor pentru amatori
Contact: comisia-tehnica@kendo-romania.ro

Componenta (in ordine alfabetica):

 • Furtuna George
 • Levente Józsa (seful comisiei)
 • Stanciu Florentin

Competente (extras din ROF al FRAMC)Comisia este alcatuita din reprezentanti ai tuturor stilurilor componente ale departamentului si este condusa de un presedinte ales de catre membrii comisiei. Presedintele comisiei este subordonat Vicepresedintelui de departament.

 • Elaboreaza, pe baza propunerii reprezentatilor stilurilor componente, programul competitiilor nationale, il supune aprobarii Comitetului Executiv si urmareste aplicarea si respectarea acestuia;
 • Urmareste desfasurarea concursurilor interne, analizeaza masurile pentru atingera obiectivelor propuse, lipsurile si deficientele si propune masuri de imbunatire regulamentelor de desfasurare;
 • Omologheaza rezultatele finale ale campionatelor nationale, organizeaza decernarea premiilor;
 • Solutioneaza cererile de transfer ale sportivilor in conformitate cu regulamentul in vigoare, tine evidenta lor;
 • Tine evidenta rezultatelor competitiilor nationale si internationale pe ani si categorii de varsta. Conducatorii de delegatii si organizatorii de competitii sunt obligati sa furnizeze comisiei toate datele legate de competitii;
 • Acorda categorii sportive sportivilor legitimaţi la F.R.A.M.C., in concordanta cu Normele de Clasificare Sportiva, in urma unei solicitari scrise din partea conducatorului structurii sportive din care aceştia fac parte;
 • Tine evidenta sportivilor incadrati in categoriile sportive, impreuna cu unitatile sportive unde sunt legitimati sportivii;
 • Intreprinde masuri pentru prevenirea, controlul si sanctionarea folosirii substantelor interzise si metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor.
Componenta (in ordine alfabetica):

 • Buzas Csaba
 • Draghici Dan
 • Georgescu Silviu
 • Luca Mihai
 • Stupu Alexandru

Competente (extras din ROF al FRAMC)
Se compune din reprezentanti ai tuturor stilurilor componente ale departamentului si este condusa de un presedinte.

 • Judeca abaterile de la disciplina sportiva si regulamente, savarsite de sportivi, instructori, antrenori, arbitri, conducatori de unitati sportive si ia deciziile ce se impun, judeca apelurile contra masurilor disciplinare pronuntate de catre comisiile judetene si tine evidenta sanctiunilor aplicate;
 • Propune excluderea din activitatea sportiva a Federatiei a sportivilor, instructorilor, antrenorilor si conducatorilor de unitati sportive care au comis abateri grave de la etica sportiva si a regulamentelor Federatiei;
 • Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
  • un sistem coerent de sanctiuni gradat in functie de gravitatea faptelor;
  • diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta;
  • cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza, agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;
  • competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;
  • garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate;
  • comisiile de disciplina departamentale vor avea atributii de cercetare a imprejurarilor cauzei, in fata acestora fiind formulate apararile si administrate probatoriile in sustinerea pozitiei fiecarei parti. Cercetarile intreprinse de Comisia de disciplina vor fi finalizate prin pronuntarea unei hotarari, impotriva careia se poate face apel in termen de 15 zile de la pronuntare, la Comisia de Apel a federatiei.
 • Masurile disciplinare aplicabile membrilor sunt:
  • avertisment;
  • mustrare;
  • amenda;
  • anularea rezultatelor competitiilor organizate de catre acestia;
  • suspendarea dreptului de a organiza competitii;
  • excluderea din activitatile competitionale pe anumite perioade de timp;
  • excluderea din F.R.A.M.C.
 • Masuri disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, arbitri, antrenori, oficiali etc.):
  • avertisment;
  • mustrare;
  • amenda;
  • suspendarea, pentru anumite perioade, din activitatea competitionala;
  • suspendarea din functia detinuta in activitatea artelor martiale de contact, pe anumite perioade de timp;
  • excluderea din structurile F.R.A.M.C.
 • In functie de gravitatea faptei, se poate aplica oricare din sanctiunile mentionate mai sus.
Denumire completa: Colegiul departamental al antrenorilor

Componenta (in ordine alfabetica):

 • Craciunel Ioan
 • Garbea Ion

Competente (extras din ROF al FRAMC)El este alcatuit din antrenorii tuturor stilurilor componente ale unui departament si este condus de catre unul dintre antrenorii cu gradul profesional cel mai mare, care are functia de presedinte al colegiului. Presedintele este ales de catre antrenorii fiecarui departament. Presedintele colegiului departamental al antrenorilor este subordonat Vicepresedintelui de departament.

 • Colegiul departamental al antrenorilor stabileste continutul si orientarea metodica a procesului de antrenament in domeniul stilurilor componente, tinand seama de particularitatile de varsta, sex si nivel de pregatire;
 • Discuta si avizeaza componenta loturilor nationale de stil, a planurilor de pregatire ale acestora, prezentate de catre antrenorii loturilor si le supune aprobarii directorului tehnic de stil;
 • Analizeaza modul de desfasurare al competitiilor, precum si comportarea sportiviilor la intalnirile nationale, internationale si informeaza Vicepresedintele departamentului asupra concluziilor si masurilor ce se impun;
 • Exercita controlul asupra muncii antrenorilor si instructorilor, organizeaza cursuri de pregatire si perfectionare a antrenorilor si instructorilor impreuna cu directorul tehnic de stil;
 • Colaboreaza cu celalate comisii si colegii departamentale la elaborarea documentelor si actiunilor comune;
 • Organizeaza sesiuni si comunicari stiintifice;
 • Indruma si supravegheaza aplicarea orientarii metodice (in concordanta cu programele de examinare pentru acordarea gradelor tehnice) de catre antrenorii si instructorii sectiilor.

Denumire completa: Colegiul departamental al arbitrilor pentru competitiile de amatori

Componenta:

 • Buzas Csaba – arbitru grad A
 • Craciunel Ioan – arbitru grad A
 • Craciunel Valentin – arbitru grad A
 • Ianas Florin – arbitru grad A
 • Furtuna George – arbitru grad A
 • Garbea Ion – arbitru grad A
 • Craciunel Catalin – arbitru grad B
 • Draghici Dan – arbitru grad B
 • Dutescu Mihai – arbitru grad B
 • Georgescu Silviu – arbitru grad B
 • Josza Levente – arbitru grad C
 • Luca Mihai – arbitru grad C
 • Mahika Sorin – arbitru grad C
 • Stanciu Florentin – arbitru grad C
 • Stupu Alexandru – arbitru grad C

Competente (extras din ROF al FRAMC)Este alcatuit din arbitrii stilurilor componente ale fiecarui departament si este condus de un presedinte ales de catre membrii colegiului dintre arbitrii cu gradul cel mai mare. Presedintele colegiului depatamental al arbitrilor este subordonat Vicepresedintelui de departament.

 • Organizeaza cursuri de formare si perfectionare a arbitrilor, examene pentru promovarea acestora, propune conducerii departamentului acordarea de categorii de clasificare, retrogadare sau excludere a unor arbitri;
 • Tine evidenta arbitrilor departamentului din intreaga tara;
 • Adopta regulamente de arbitraj in concordanta cu regulamentele federatiilor internationale la care stilurile sunt afiliate, rezolva contestatiile privind interpretarea regulamentelor;
 • Deleaga arbitrii la actiunile interne si internationale organizate de federatie;
 • Propune conducerii departamentului arbitri romani care se vor deplasa in strainatate pentru a arbitra la concursurile internationale oficiale.